team
Сдружението  „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ” е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност със седалище в гр.София 1797, район Студентски, ул.”Пловдивско поле” №6.

Сдружението обединява лица, които имат за цел повишаване на качеството на онкологичното обслужване, подобряване на общественото здраве чрез научното и професионално развитие на специалистите онколози, развитие и утвърждаване на здравеопазването с организирането и участието в научни сесии, образователни и научни програми, научни разработки.

Сдружението е доброволна, независима обществена организация с нестопанска цел, учредена в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел организации като юридическо лице за осъществяване на дейност в обществена полза.