Екип

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм


ЧЛЕНОВЕ:

  1. Проф. д-р Асен Петков Дудов, дм
  2. Проф. д-р Виктор Борисов Златков, дм
  3. Проф. д-р Румен Мирчев Балански, дмн
  4. Проф. д-р Здравка Гърдева-Валерианова, дм
  5. Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дм
  6. Доц. д-р Манаси Добринов Николов, дм
  7. Доц. д-р Жасмина Михайлова Миланова, дм
  8. Доц. д-р Димитър Николаев Калев, дм
  9. Д-р Желязко Илиев Арабаджиев

 

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Иван Николов Черноземски, дмн


 

СЕКРЕТАР:

Елена Филипова Христова