Мисия

Ние от сдружение  „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ ще:

Съдействаме за създаването на подходящи условия за реализация на правото на всички граждани на качествено онкологично лечение и профилактика;mision-vision-objetivos1-copia

Стимулираме научното израстване и популяризиране на онкологичните знания и кадри;

Се стремим да попълвним празнотите в обучението и практиката на лекарите онколози
;

Ще работим за подобряване на общественото здраве, чрез повишаване качеството на здравеопазването и развитието на нови профилактични практики.