Архив

КУРС – „МОЛЕКУЛНИ ОСНОВИ НА КАНЦЕРОГЕНЕЗАТА”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

„Образователна Академия по Онкология” проведе поредица от образователни курсове:

„МОЛЕКУЛНИ ОСНОВИ НА КАНЦЕРОГЕНЕЗАТА” – от 24 до 28 април 2017 г. от 14.00 до 17.00 ч. и

„МЕДИЦИНСКО ПРАВО” – от 02 до 04 май 2017 г. от 14.00 до 17.00 ч.

И двата курса бяха проведени под патронажа на в УСБАЛ по онкология.

Темите на курса са изключително актуални и бяха  предназначени за всички специалисти от София и страната, които проявяват интерес към тези  аспекти в медицината.

Курсовете  бяха безплатни за участниците.


 

 Проф. д-р Галина Куртева, дм

„Национална конференция по болка“ 2015

Национална конференция по болка 2015, се проведе в периода 11-13 декември 2015 г., в Новотел Пловдив, гр. Пловдив.

Инициатори на конференцията бяха Българското дружество по неврология, Образователна академия по онкология и Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза.

Осъзнавайки необходимостта от дискусии по тази тема, решихме да организираме първата за България интердисциплинарна конференция по болка, която обединява три значими специалности – неврология, онкология и ревматология, отбелязаха организаторите на събитието.

Проблемът болка е интердисциплинарен и засяга няколко специалности. На него би трябвало да гледаме не само от медицинска гледна точка, но и да отчитаме огромното му социално значение, коментират още инициаторите.

Проф. Галина Куртева

kurteva

Решението за този мултидисциплинарен форум беше на всички нас от различните организации, като идейният подбудител бе академик Иван Миланов. Идеята да направим тази конференция точно в този формат бе дефицитът на достатъчно знания от различните посоки на лечение на болката. Това бе причината да включим невролози, ревматолози, онколози, радиолози, реаниматори, неврохирурзи, психолози, медицински сестри и пр. Целта бе да обединим усилията – от една страна, а от друга – да подплатим знанията си, защото те винаги са дефицитни, тъй като различните специалности не знаят за другите, ако не им се наложи някакъв пряк контакт. Самата аз мога да кажа, че поне 50% от нещата, които чух на този форум, ги чувам за първи път.

Ние онколозите сме затворена гилдия и ако не излезем от този „костелив орех” каквото е нашето заболяване, лечение и пр., няма как да научим повече.

През месец май регистрирахме т. нар. Образователна академия по онкология, която в рамките на тази конференция имаше представяне. Тя идва да попълни празнотите в знанието, да подпомогне младите хора, които искат да извършват определени дейности в онкологичното поле, да имат възможност тези млади кадри да влязат в контакт с другите специалности, да вършат по-интересна и разнообразна работа.

Всички колеги от Клиниката по медицинска онкология на СБАЛО-София имаха задачата да подготвят определени презентации с различен нюанс на болката – дали костно метастазиране, дали ендокринен поглед, дали странични ефекти и т.н. Най-добрият доклад се премира и съответният лектор ще се изпрати на някакъв форум или ще бъде подпомогнат да довърши работата си.

Имахме и много интересна сесия на нашите онкологични сестри, която включваше сестри от цялата страна. От 17-те презентации нямаше такава, която да не е много добра, като там също бяхме определили награда.

Акад. Иван Миланов
milanov
Идеята за тази конференция възникна след като коментирахме с колегите, че трябва да има една по-тясна колаборация между тези три общества – невролози, онколози и ревматолози. Едно от нещата, което обединява трите специалности е болката. И както и проф. Куртева спомена, като че ли онколозите най-малко знаят за болката, защото тяхната основна цел е лечението на тумора. Оттам се зароди и идеята да направим нещо като обучително мероприятие и да се учим едни други.

Специално в областта на неврология ние застъпихме различните механизми на болката в областта. Коментирахме класификация на болката, лечението и т.н. Като че ли невролозите сме най-сериозно запознати с патофизиологията на болката, защото болката се обяснява с неврологични механизми. Колегите ревматолози повече се фиксират върху техните заболявания и причината за болка, а онколозите – върху техните.

Самият аз представих доклад за лечение на болката, чиято цел бе да покажа на колегите, че двата вида болка – ноцицептивна и невропатна, имат различно лечение. Много често обаче хората се оплакват от смесена болка и ние трябва да прилагаме комбинирано лечение на болката при огромна част от нашите пациенти. Колегите, особено онколозите са по-малко запознати с т. нар. невропатна болка. Това е болка, свързана с функционално или анатомично увреждане на нервната система. Там се прилагат медикаменти от групата на антиконвулсантите и много специфични антидепресанти, които повишават нивото на серотонина и норадреналина. Колегите онколози не смеят да се занимават с тези неща, но трябва да се научат. Те по-скоро направо се ориентират към опиоидните медикаменти, които са последна линия на терапия и приложението им би могло да се забави.

Д-р Н. Йорданов

Iordanov

В България лечението на болката все още не се е превърнало в приоритет. Специално в онкологията не е приоритет и то поради факта, че има нередовно и неритмично снабдяване с обезболяващи лекарства. По данни на СЗО през 2010 г. ние сме внесли 93 кг морфинов еквивалент, при необходимост от 1600 кг. По този начин сме задоволили едва 5% от нуждите на нашите болни.

Цялото българско законодателство е насочено към превенция на незаконната употреба на опиоиди, като никой не се интересува от пациентите, които има болка. За жалост, пречим на пациентите с болка и ги обричаме на ненужно страдание.

ГАЛЕРИЯ „Национална конференция по болка“ 2015

„Национална конференция по болка“ 2015

„Национална конференция по болка“ 2015

„Национална конференция по болка“ 2015

„Национална конференция по болка“ 2015

„Национална конференция по болка“ 2015

„Национална конференция по болка“ 2015

„Национална конференция по болка“ 2015

„Национална конференция по болка“ 2015