ТЕМАТИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦИКЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ

ПОКАНА ЗА КУРС  „НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ“ 12 АПРИЛ, 10:00 ЧАСА, 2018 ГОДИНА, УСБАЛО

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

• Да се разберат и дискутират диагностичните предизвикателства и важността от ранна диагностика и точна класификация на
невроендокринните тумори (НЕТ)
• Да се представят съвременните терапевтични подходи, базирани на класификацията на туморите при пациенти с авансирал НЕТ
• Да се представят и дискутират случаи от реалната клинична практика , като се разбере важността от мултидисциплинарен подход за
по-добри резултати при пациенти с НЕТ

ОБРАЗОВАТЕЛНА АКАДЕМИЯ ПО ОНКОЛОГИЯ – ЦИКЪЛ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ (1)

 

ЦИКЪЛ 1: ТУМОРИ НА ГЛАВА И ШИЯ

Предназначение и изисквания: за хирурзи, УНГ-специалисти, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  2 дни  Начало: 15.03.2018 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Програма

Invitation_Oncology_16March 2018

 

ЦИКЪЛ 2: КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Предназначение и изисквания: за хирурзи,  химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  2 дни  Начало: 26.03.2018 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

               

ЦИКЪЛ 3: МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Предназначение и изисквания: за всички медицински специалности, за СЗГ

Времетраене:  2 дни  Начало: 28.03.2018 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

 

ЦИКЪЛ 4: НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ

Предназначение и изисквания: за хирурзи, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  2 дни  Начало: 28.03.2018 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

 

ЦИКЪЛ 5: КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

Предназначение и изисквания: за хирурзи, химиотерапевти, лъчетерапевти

Времетраене:  2 дни  Начало: 23.04.2018 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

 

ЦИКЪЛ 6: МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

Предназначение и изисквания: за всички медицински специалности,

Времетраене:  2 дни  Начало: 25.04.2018 г.

Минимален брой курсисти: 10

Отговорник:проф. д-р Г. Куртева, дм; Организатор: Е. Христова

Телефон за справки:  02 8076 222

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.