ПОКАНА Съвременни тенденции в уропатологията

Съвременни тенденции в уропатологията

Академия Онкология и Българската асоциация по патология обявяват еднодневен курс по урологична патология на 02.09.2019 (понеделник) с участието на международни лектори.

Основната цел на курса е да представи на практикуващите патолози съвременни данни за диагностициране и класификация на тумори на бъбрека, пикочния мехур и простатата, като са добре дошли всички лекари с интерес към обявените теми.

Лекторите са с богат опит в международното обучение по патология. Съавтори са на няколко актуализации на класификациите на СЗО и са автори на множество публикации в сферата на уропатологията. Всички те са заемали длъжностите Секретар и/или Президент на Международното общество по урологична патология (International Society of Urological Pathology, ISUP).

 

Dr Brett Delahunt, професор по патология, Университет на Отаго, Уелингтън, Нова Зеландия

DrHemamaliSamaratunga, професор по патология, Университет на Куийнсланд, Брисбейн, Австралия

Dr Lars Egevad, професор по патология, Karolinska Institutet, Стокхолм, Швеция

 

Лекциите ще бъдат представени на английски език.

Програма:

9:00 – 9:45 Бъбречноклетъчнанеоплазия: старите фаворити (Delahunt)
9:45 – 10:30 Бъбречноклетъчнанеоплазия: нови реалности (Delahunt)

10:30 – 11:00  Кафе пауза

11:00 – 11:45 Диагноза на простатния карцином (Egevad)
11:45 – 12:30 Грейдинг на простатния карцином (Egevad)
12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 14:15 Неоплазия на пикочния мехур: Класификация (Samaratunga)
14:15 – 15:00 Неоплазия на пикочния мехур: Имитиращи състояния (Samaratunga)

 

 

 

An Update of Uropathology

 

Academy Oncology and The Bulgarian Pathology Association is pleased to announce a one day course in urological pathology on Monday 2 September 2019 with international speakers. The course primarily aims to update practicing pathologist in how to diagnose and classify tumors in the kidney, urinary bladder and prostate, but the lectures are open to anyone with an interest in the field.

 

The speakers have extensive experience of international pathology teaching. They have all been co-authors of several editions of the WHO Classification and have published extensively in the field of uropathology. They have all served as Secretaries and/or Presidents of The International Society of Urological Pathology (ISUP).

Dr Brett Delahunt, professor of pathology, University of Otago, Wellington, New Zealand

DrHemamaliSamaratunga, professor of pathology, University of Queensland, Brisbane, Australia

Dr Lars Egevad, professor of pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

 

The language of the lectures will be English.

 

9:00 – 9:45 Renal cell neoplasia: Old favourites (Delahunt)
9:45 – 10:30 Renal cell neoplasia: New entities (Delahunt)

10:30 – 11:00  Coffee break

11:00 – 11:45  Diagnosis of prostate cancer (Egevad)
11:45 – 12:30 Grading of prostate cancer (Egevad)
12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:15 Bladder neoplasia: Classification (Samaratunga)
14:15 – 15:00 Bladder neoplasia: Mimics (Samaratunga)